Uppdraget

Uppdaterad 20/2 2023

Församlingar som är med oss i detta:

Baptistförsamlingen, Godegård
Brickebergskyrkan, Örebro
Centrumkyrkan, Finspång
Elimkyrkan, Skövde
Korskyrkan, Aneby
Korskyrkan, Jönköping
Korskyrkan, Karlstad
Rödåns friförsamling
Korskyrkan, Ludvika
Korskyrkan, Vimmerby

Vi använder våra yrkeskunskaper för att stärka sjukhuset i Tansen, en liten stad på 1300 m höjd, ca 30 mil väster om Kathmandu. Sjukhuset, som byggdes 1955, har 165 bäddar och drygt 400 anställda samt 10-12 volontärer (vi, tex), utsända som missionärer från sina hemländer bl.a. Australien, England, Nya Zeeland, USA, Schweiz och Sverige.

Till sjukhuset kommer varje år nästan 100 000 patienter från ett stort upptagningsområde. 2500 kvinnor kommer för att föda och på tre operationssalar utförs årligen ca 8000 ingrepp. Det finns en barnavdelning där barn med bl a benbrott, brännskador och infektioner vårdas.

Vår uppdragsgivare i Nepal heter UMN, United Mission to Nepal och är en missionsorganisation som har ansvar för sjukhuset. Vi är utsända och anställda av det svenska samfundet Evangeliska Frikyrkan, EFK och stöds nästan helt av församlingar i Sverige samt föreningen Nepals Vänner. Se länkar! Vi hoppas finnas i Nepal t.o.m. juni 2024, men besöker Sverige sommaren 2023.

Under vår förra period var det Pernilla som hade huvuduppdraget - att utarbeta en 4 veckor lång barnsjukvårdskurs för yrkesverksamma sjuksköterskor. Denna kurs, Pediatric Nursing Care, PNC, ges nu regelbundet i statlig regi i hela Nepal!å

Juni går i en internationell skolgrupp med just nu mestadels svenska barn i åldrarna 5-11 år. John läser år 9 på Kathmandu International Study Centre (KISC) och bor omväxlande i Kathmandu och i Tansen.

Vår vision är att i Nepal få se en ännu bättre vård och omsorg på sjukhuset i Tansen. Vår längtan är också att lära känna nepaleser och dela deras vardag och de kristnas församlingsliv.

Klicka i kartan för fler kartor